Tarificatie

Picture

Bij aanvang van de zaak worden met U duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze en de kosten. Er wordt bij aanleg van een dossier telkens een standaardprovisie voorgesteld voor de te leveren prestaties.

Zo mogelijk wordt een prognose gemaakt van het eindsaldo, doch dit varieert van dossier tot dossier, en hangt af van veel variabelen (procedure, betwisting, gewijzigde omstandigheden in de loop van het dossier...).

De tarificatie is voor het grootste deel geautomatiseerd via ons juridisch programma, doch wordt altijd op maat van de mensen gemaakt.

Onze ereloonstaten zijn altijd voorzien van een detail van de werkzaamheden waardoor U precies kunt zien waar U voor betaalt.